***

***

Gražesnio žodžio nerandu

Už paprastą lietuviškąjį „ačiū“,

Kurį išmokėt pamokų metu

Tarsi burtažodį, atėjusį iš bočių.

Dar padėkot norėjau už žinias,

Už šilumą, už rūpestį, už meilę,

Už tai, kad man padėjot save rast,

Išmokėt nepalūžt, padarius klaidą.