***

***

Nepamirški draugų Tu ir klasės

Prisiminki mokyklos takus,

Niekur nieko gražesnio nerasi

Už mokyklinius savo metus.