***

***

Nepamirši vaikiškų išdaigų,

Savo mokslo metų ir senų draugų,

Kurie tartum mintys šiandien išsisklaido,

Nors širdy ir daros neapsakomai sunku…