Sveikas, gyvenime

Sveikas, gyvenime

Bus dienos-sunkios ir geros.

Bus naktys-bemiegės ir nykios.

Bus skausmas ir laimės ašaros.

Bus vienatvė.Ir akys mylimos.

 

Ir širdy, tartum fotojuostelėje,

Liks tik šviesios ir tamsios dėmės…

Nesakysi-nebuvo meilės…

Nesakysi-gyvent pasivėlinau…

 

Viskas bus.Viskas dar tik prasideda.

Tik kurios bus akimirkos lemiamos?

Atiduoti save, savo laimę ir širdgėlą

Atėjau aš.Sveikas, gyvenime !

 

Dalia Ramoškaitė