***

***

Ne, širdis nesensta ir nežyla,

Jeigu ji trutinga ir dosni.

Lyg saulės spinduliuos sušyla

Tie, kuriems gerumą dalini.

Aštuoni dešimtmečiai praėjo,

Širdy gerumo neužgniaužė,

Ir jsi išsaugotas tarp vėjų

Visus dar šildo tarsi laužas.