***

***

Metai sukasi verpetais,

O kartu su jais ir mes

Riedame su laiko ratais

Per gyvenimo dienas…

 

Žiupsnį laimės, saują džiaugsmo

prie savęs beglausdami,

Pasitinkame Naujuosius

ir tame gausiam glėby…

 

Sutelpa visi savieji,

kuriuos jaučiame šalia,

Su artėjančiais, mielieji,

su gera, gražia pradžia!