***

***

Skaistaus dangaus,

gyvenimo pilnatvės,

Ir daug pavasario

žiedų margų,

Teprisipildo laimės

pilnos gatvės,

O namuose ir gera,

ir jauku…

Ir tegul meilės

židinys negęsta,

Tegul svajonės

nuneša laukais,

Lai vaivorykštės

spalvom pražysta,

dienos, metai

ir geri darbai!