Tegul Velykos

dovanos ne tik margučių pintines,

tegul širdys dainuos ir švęs

prisikėlimo minutes!