***

***

Pasveikinkime Kūdikėlį Jėzų

Atėjusį į mūsų širdis,

Jau prakartėlė Betliejuj

Prakalbę gyvulėliai girdis.

 

Šią naktį tenemiega niekas.

Lai savo karštą maldą šneka,

Ir meldžias Dievo Kūdikėliui,

Ir savo nuodėmes išsako.

Atėjo mūsų Atpirkėjas,

Kad mus išgelbėtų nuo pikto

Kad visoje didžiulėje žemėje

Nei pykčio, nei skriaudos neliktų.