Tebūna šventės – balto angelo prisilietimas,

teapgaubia jis savo sparnais Jus visus,

teprisiglaudžia, teguodžia, tešildo.

Tegu Jūsų namuose gyvena

Meilė, gerumas, viltis ir laimė.

Teišsipildo visos svajonės ir troškimai.

Būkite sveiki ir linksmi.

Būkite laimingi.