Mylėkite viens kitą iš širdies, gelbėkite, ir ginkite viens kitą.

Tiktai išėję į gyvenimo kelius, jūs nepamirškite gimtinės,

kurioj užsiauginote sparnus, kurioj pažinot meilės raštą.

Ir neužmirškit jūs šitų žmonių, kurie jums laimės ir sėkmės linkėjo,

kurie jums širdį nešė dovanų ir į svajas įpynė šiltą vėją.

Mes linkime mylėt tvirtai viens kitą, ir drąsiai žengti gyvenimo keliais,

sukurti gražų ir saulėtą rytą, su meilės ir ramybės spinduliais.

Juk kartais būna ir takai nelygūs, ir apsiniaukęs rudenio dangus,

ir kartais žodžiai, lyg erškėčiai dygūs, užtemdo tai, kas buvo taip brangu.

Bet kai tvirtai mylėsite viens kitą, ir gerbsite viens kito troškimus,

tai laimė nekviesta ir neprašyta, kasdieną pasibels į judviejų namus.