Jūsų rankos sujungtos bendram gyvenimui

Jūsų širdys sujungtos vienai laimei kurti…

Mylėkit vienas kitą iš širdies ir gelbėkit, ir ginkit vienas kitą.

Tiktai išėję į gyvenimo kelius, Jūs neužmirškit šito krašto,

Kuriame užsiauginote sparnus, kuriame išmokot meilės raštą.

Ir neužmirškite Jūs šių žmonių, Kurie Jums laimės ir sėkmės linkėjo,

Kurie Jums širdį nešė dovanų.