Pažiūrėk-  ten aukštai
Žiū, žvaigždė įsižiebs.
Ir kurtieji išgirs,
Ir akli praregės.

Vėjas pūtęs nurims,
Gyvulėliai kalbės,
Sidabrinė žuvis
Žvelgs iš eketės.

Kur bebūtum dabar
Pasibaigs – prasidės
Paslapčių paslaptis
Nuo Kalėdų žvaigždės.

V. Stakėnas