Pire metų skaičių vieną dar pridėkim.

Juk niekas nepasikeitė, tiesa?

Tikslai tie patys ir tie patys siekiai.

Draugai tie patys tik nauja pradžia

Į kalendorių suguldys iš lėto

Naujas datas, gal būt naujus vardus.

o šiandien švęskime kas jau turėta

Ir už teisingus ateities planus.