Lai tavo dienose

gerumo sodai žydi,

Lai sninga obelys

baltais žiedais,

Lai tavo laimę į rytojų lydi

švelnus vėjelis

upėm ir kalnais.

 

Tegul ruduo išbarsto visą auksą

Pasėja džiaugsmo grūdą širdyje,

Teguls sparnus tau

užaugina paukščio,

Kad kiltumei aukštai su

jais drauge.