Linkėjimai šioms Kalėdoms

Linkėjimai šioms Kalėdoms

Tegul šios Kalėdos atneša palaimą ir ramybę Jūsų namams, o širdyse
įžiebia negęstančią vilties ir meilės kibirkštėlę! Būkit laimingi,
būkit mylimi!