Tik mylimųjų apsupty

Tik mylimųjų apsupty

Tą šventą Kalėdų rytą tegul nenustoja

gausti Tavo širdyje džiaugsmo
varpai,

Tegul kelia Tave į aukštį vien laimės sparnai,

Tegul liūdesys
lieka nuošaly,

linkiu Tau būki tik mylimųjų apsupty…