Čarlis Čaplinas: „Meilė sau“
iš Ruediger Schache knygos „Širdies magnetizmo paslaptis“

MEILĖ SAU

Pradėjęs iš tiesų save mylėti,
suvokiau, kad emocinis skausmas ir kančia
yra tik įspėjimas negyventi
nusistačius prieš savo paties teisybę.
Šiandien aš žinau, kad tai vadinama
AUTENTIŠKUMU.

Pradėjęs iš tiesų save mylėti, supratau,
į kokią nepatogią padėtį pastatydavau žmogų,
primesdamas jam savo norus,
nors žinojau, kad dar ne laikas,
o žmogus nėra tam pasiruošęs,
ir visai nesvarbu, jog tas žmogus buvau aš pats.
Šiandien žinau, kad tai vadinama
SAVIGARBA.

Pradėjęs iš tiesų save mylėti,
lioviausi ilgėtis kito gyvenimo ir pamačiau,
kad viskas aplink mane buvo iššūkis asmeniškai tobulėti.
Šiandien aš žinau, kad tai vadinama
BRANDA.

Pradėjęs iš tiesų save mylėti, supratau,
kad aš visuomet ir kiekviena proga
esu tinkamu metu ir tinkamoje vietoje,
kad viskas, kas nutinka, yra teisinga.
Nuo to laiko atgavau ramybę.
Šiandien aš žinau, kad tai vadinama
SAVIGARBA.

Pradėjęs iš tiesų save mylėti,
lioviausi vogęs iš  savęs laisvalaikį,
taip pat nustojau toliau kūręs didingus ateities planus.
Šiandien darau tik tai,
kas man teikia malonumą ir džiaugsmą,
ką mėgstu ir kas džiugina man širdį,
taip ir tokiu tempu, kaip aš noriu.
Šiandien aš žinau, kad tai vadinama
SĄŽININGUMU.

Pradėjęs iš tiesų save mylėti,
išsilaisvinau nuo visko, kas neteikė man sveikatos.
Nuo valgių, žmonių, daiktų, situacijų ir visko,
kas nuolat tempė mane žemyn, šalin nuo manęs paties.
Iš pradžių tai vadinau „sveiku egoizmu“.
Tačiau šiandien aš žinau, kad tai yra
MEILĖ SAU.

Pradėjęs iš tiesų save mylėti,
aš lioviausi norėjęs nuolat būti teisus.
Tada mažiau klydau.
Šiandien aš suvokiau, kad tai vadinama
BŪTI PAPRASTAM.

Pradėjęs iš tiesų save mylėti,
nustojau norėjęs gyventi praeitimi ir rūpintis ateitimi.
Dabar gyvenu šią akimirką,
kur VISKAS vyksta.
Taip aš šiandien gyvenu kiekvieną dieną ir tai vadinu
TOBULUMU.

Pradėjęs iš tiesų save mylėti, suvokiau,
kad mano mintys gali mane dvasiškai nuskurdinti ir susargdinti.
Bet kai pasikviečiau draugėn savo širdies galią,
mano protas įgijo patikimą partnerę.
Šiandien šį ryšį vadinu
ŠIRDIES IŠMINTIMI.

Mums nereikia ir toliau bijoti ginčų,
konfliktų ir problemų su savimi pačiu ir kitais,
nes kartais viena su kita susiduria net žvaigždės
ir atsiranda nauji pasauliai.
Šiandien aš žinau –
TAI YRA GYVENIMAS!

Būkite sveiki ir laimingi, mylintys ir mylimi!

Parašykite komentarą