DANGAU…

DANGAU…

Dangau, aš visad su Tavim,

Nežybčiok taip liūdnai už mano lango,

Nenuplukdyk mėnulio vandenin,
Kur aukso žvaigždės lyg žuvelės nardo.

Dangau dangau, būk geras ir skaistus
Ir nešk gerus sapnus geriems žmonėms į žemę,
O jeigu ne, galbūt nuplaus lietus

Visas naktis, kai buvo mums negera. Dangau dangau, ar ten kas nors yra?
Už šydo debesų ar mato, girdi?
Kai beldžiam į Tave, Dangau, malda,
O gal – tik viens kitam delnais į širdį.

Aistė Meidutė (Utena)

0 Comments

Leave a Reply