ŽODŽIAI

ŽODŽIAI

Mokėti kalbėti – didelė dovana.
Kad žmogus neprišnekėtų ko nereikia.
Dievas jam davė dešimt pirštų,
primenančių šiuos išmintingus patarimus:
„Kad tavo pirmas žodis būtų geras.
Kad tavo antras žodis būtų nuoširdus,
Kad tavo trečias žodis būtų teisingas,
Kad tavo ketvirtas žodis būtų kilnus,
Kad tavo penktas žodis būtų drąsus,
Kad tavo šeštas žodis būtų švelnus,
Kad tavo septintas žodis būtų guodžiantis,
kad tavo aštuntas žodis būtų atviras,
Kad tavo devintas žodis būtų pagarbus,
Kad tavo dešimtas žodis būtų išmintingas.
O paskui – tylėk!“
(Bruno Ferrero)

Leave a Reply