BŪKIT APSVAIGĘ

BŪKIT APSVAIGĘ

„Reikia būti visuomet girtam. Tai viskas: tai vienintelis dalykas. Kad nejaustum baisios Laiko naštos, kuri laužia tau pečius ir lenkia tave prie
žemės, reikia svaigti be atvangos. Tačiau nuo ko? Nuo vyno, nuo poezijos arba nuo dorybių, – kaip jums patinka. Tik svaikite.
Ir jeigu kartais – ant rūmų laiptų, žalioje griovio žolėje, niūrioje savo kambario vienumoje – jūs pabusite, svaiguliui aprimus arba dingus,
paklauskite vėjo, bangos, žvaigždės, paukščio, laikrodžio, viso, kas bėga, viso, kas vaitoja, viso, kas užteka ir nusileidžia, viso, kas gieda, viso, kas šneka, paklauskite, kuri dabar valanda, ir vėjas, banga, žvaigždė, paukštis, laikrodis jums atsakys: „Dabar apsvaigimo valanda! Kad nebūtumėte vergai, Laiko kankinami, svaikite, būkite nuolatos apsvaigę! Nuo vyno, nuo poezijos, nuo dorybių, – kaip jums patinka.“
(Šarlis Bodleras)

Leave a Reply