MOTO IR CREDO

MOTO IR CREDO

Dievas – mano Tėvas,
Tiesa – mano Dievybė.
Meilė – mano Įstatymas.
Forma – mano Pasireiškimas.
Sąžinė – mano Vedlys.
Ramybė – mano Prieglobstis.
Patirtis – mano Mokykla.
Kliūtis – mano Pamoka.
Sunkumas – mano Stimulas.
Džiaugsmas – mano Himnas.
Skausmas – mano Perspėjimas.
Darbas – mano Palaiminimas.
Šviesa – mano Saviraiška.
Gamta – mano Draugas.
Priešas – mano Mokytojas.
Kaimynas – mano Brolis.
Kova – mano Galimybė.
Ateitis – mano Pažadas.
Tvarka – mano Požiūris.
Grožis ir Tobulumas – mano Gyvenimas.
Tai turėtų būti priesakas visų Žmonių visam Gyvenimui – moto ir credo.
           (Ann Wigmore, JAV)

Leave a Reply