SENAS SMUIKAS

SENAS SMUIKAS

Senas smuikas buvo sulaužytas ir subraižytas. Ar verta buvo aukciono pardavėjui dėl jo gaišti laiką? Bet jis laikė jį ir šypsojosi.
– Siūlykite kainą, gerieji žmonės! – Jis sušuko.
– Doleris! Doleris!
– Du!
– Tik du? Du doleriai, kas daugiau? Du doleriai – vienas, du doleriai – du… Trys! Parduota už tris…

Bet ne. Iš salės gilumos atėjęs žilagalvis senelis paėmė stryką, nuvalė dulkes nuo smuiko. Įtempė stygas ir pradėjo griežti. Tai buvo tyra ir skaidri lyg dangaus angelų giesmė muzika. Kai ji nutilo, aukciono pardavėjas tyliu balsu pasakė:
– Siūlykite kainą…
Jis kartu su stryku laikė iškėlęs smuiką.
– Tūkstantis dolerių! Kas daugiau? Du tūkstančiai dolerių. Trys tūkstančiai? Trys tūkstančiai – vienas, trys tūkstančiai – du… Parduota!!!
Žmonės šypsojosi. Kai kurie verkė. Jie nesuprato, kas pakeitė jo vertę. Jiems buvo pasakyta: “Meistro prisilietimas”.
——-
Daugelis žmonių yra išderinti, sudaužyti ir sulaužyti gyvenimo. Ir begalvei miniai jie siūlomi už grašius. Visai kaip tas senas smuikas…
Stiklas vyno, žaidimai – ir žmogus keliauja į aukcioną… Jis keliauja – vienas, jis keliauja – du, jis jau beveik iškeliavęs.
Bet ateina Meistras, ir kvaila minia niekaip nesupranta, kaip Jam prisilietus suskamba žmogaus siela.
    (Myra B. Welch)

0 Comments

  1. Vis masatau apie „Sena smuika“, kaip teisingai pasakyta:

    ……Daugelis žmonių yra išderinti, sudaužyti ir sulaužyti gyvenimo……

    Bet ateina Meistras, ir kvaila minia niekaip nesupranta, kaip Jam prisilietus suskamba žmogaus siela.

    Taip ir norisi palinkėti visiems išderintiems , nusivylusiems žmonėms sutikti tuos meistrus. Kad vėl jų sielos sušvutėtų, vėl pradėtų šypsotis ir džiaugtusi Gyvenimu.

Leave a Reply