IEŠKANT TOBULUMO

IEŠKANT TOBULUMO

Mulai Nasredinui besėdint arbatos parduotuvėje, su juo pasikalbėti atvyko kaimynas.

– Rengiuosi vesti, Mula, – tarė bičiulis, – tad labai nerimauju. Ar tu niekados neketinai vesti?

Nasredinas papasakojo jam savo istoriją:

– Taip, ketinau. Kai buvau jaunas, karštai to troškau. Norėjau rasti tobulą žmoną. Jos ieškodamas, leidausi kelionėn, nuvykau net į Damaską. Ten sutikau labai gražią moterį. Ji buvo grakšti, malonaus būdo ir labai dvasinga, bet visai nepažinojo pasaulio. Tada tęsiau savo kelionę ir nukakau į Ispaniją. Ten sutikau moterį, kuri buvo ir dvasinga, ir pasaulietiška, be to, neregėtai graži, bet mes negalėjome susikalbėti. Galiausiai nuvykau į Kairą ir po ilgai trukusių paieškų radau tą, kurios troškau. Ji buvo kilnios dvasios, gracinga, nepaprastai graži, puikiai jautėsi ir pasaulyje, ir jį peržengiančiose erdvėse. Supratau, kad radau tobulą žmoną.

Bičiulis nustebo:

– Tai kodėl jos nevedei, Mula?

– Ech… – atsiduso Nasredinas, linguodamas galva. – Ji taip pat ieškojo

tobulo vyro.

—-

Viengungis paprašė kompiuterio surasti jam tobulą gyvenimo draugę:

– Noriu mažutės grakščios merginos, kuri mėgtų sportą ir grupinę veiklą.

Kompiuteris atsakė:

– Vesk pingviną.

—–

Mylėti – tai priimti kitą tokį, koks jis yra, jo skirtingumą ir trūkumus, nežiūrėti į jį kaip į savo kvailos svajonės kopiją. Tobulas vyras yra tas, kuris nenori tobulos žmonos.

   (Bruno Ferrero)

0 Comments

Leave a Reply