PENKIOS PAPRASTOS TIESOS

PENKIOS PAPRASTOS TIESOS

„Kartą vieniems ūkininkams į šulinį įkrito asilas. Kol ūkininkas galvojo ką daryti, gyvūnas leido liūdnus garsus, prašėsi ištraukiamas. Galiausiai ūkininkas apsisprendė: jis paskaičiavo, kad ištraukimas kainuotų gana brangiai, o kadangi asilas jau senas ir nebėra labai reikalingas žemės ūkio darbams, – neapsimoka jį iškelti, todėl pakvietė visus savo kaimynus ir paprašė užkasti šulinį. Jie visi pradėjo dirbti. Asilas suprato, ką žmonės sugalvojo daryti ir pradėjo garsiai rėkti. Bet po kiek laiko, visų nuostabai, jis nusiramino. Po kelių žemės kastuvų ūkininkas nusprendė patikrinti, kaip jis ten, – gal jau nebegyvas. Ūkininkas buvo labai nustebęs dėl to, ką pamatė. Kai žemė krito asilui ant nugaros, jis stengėsi ją nusipurtyti, suminti ir vis atsistoti ant viršaus. Nors ūkininkas su kaimynais ir toliau

vertė žemę į šulinį, kiekvieną kartą gyvūnas ją nusipurtydavo, sumindavo ir vis iškopdavo į viršų. Labai greitai visi buvo nustebinti, kai asilas šoktelėjo virš šulinio krašto ir, dar kartą nusipurtęs, nesustodamas nubėgo tolyn nuo savo buvusio šeimininko.“

Gyvenime jūs sutiksite daug purvo ir kiekvieną kartą, kai likimas atsiųs jums to purvo vis naują dozę, nepasiduokite, o tik nusipurtę eikite pirmyn aukštai iškėlę galvą. Kiekviena iškilusi ir įveikta problema – tai galimybė tapti stipresniu. Jei nesustosite ir nepasiduosite, tikrai išbrisite iš bet kurio jums neteisėtai pilto purvo.

Vietoj moralo:

Norint būti laimingu ir kad tau sektųsi, reikia žinoti penkias paprastas tiesas:

1. Išlaisvink savo širdį iš nuoskaudų – nuoširdžiai atsiprašyk tų, kas tave

įskaudino ir būtinai atleisk jiems pats – jie tada tikrai nebepyks ant tavęs ir nelinkės tau nieko blogo.

2. Išlaisvink savo protą nuo tau atrodančių didžiulių rūpesčių – dauguma jų tiesiog lengvai išsispręs – visada atsiras kažkas, kas tau padės.

3. Gyvenk sąžiningai ir teisingai, o svarbiausiai niekam nelinkėk blogio, nepilk purvo, nesiųsk prakeiksmo ir nekenk – net mintyse, nes bet kas, ką pasiųsi

ar palinkėsi kitam, tau pačiam sugrįš dešimteriopai didesniu blogiu ir smūgiu – atsiras netikėtos bėdos ar ligos.

4. Visada duok daugiau, negu tavęs prašo.

5. Tikėkis gauti mažiau, negu tau reikia, tada niekada nenusivilsi.

————

Žymi Rusijos artistė Liudmila Gurčenko per savo 75-mečio jubiliejų pasakė: „Kažkada jaunystėje mano tėvas man pasakė, – jei tau spjauna į nugarą, reiškia, tu eini teisinga kryptimi – dabar aš suprantu, kad tai didi išmintis.“

(Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija)

Leave a Reply