KAS LAIKO DANGŲ?

KAS LAIKO DANGŲ?

Ant stogo kraigo gulėjo paukštelis. Ištiesęs kojeles žvelgė aukštyn į dangų. Atskrido kitas paukštelis ir nustebęs paklausė:

– Kodėl guli, pakėlęs kojeles aukštyn? Ar kas atsitiko?

 

– Savo kojelėmis laikau dangų. Jei tik pajudėsiu ir patrauksiu kojeles, dangus nukris, – nejudėdamas atsakė šis.

Tą akimirką nuo šalia augančio medžio atitrūko lapas ir greitai besisukdamas ėmė leistis žemėn. Paukštelis labai išsigando. Purptelėjo ir nuskrido. Dangus, žinoma, nė nekrustelėjo.

——

Įvairių teorijų šalininkai kaip žvirbliai laikosi savo teiginių, bet krintantis lapas, kaip klausimas reikalaujantis argumentuoto atsakymo, juos labai greit išbaido…

   (B. Ferrero)

Leave a Reply