kalbu tyliai

kalbu tyliai

Atmeni? Sakei tau liūdna
Guodžiau. Skaudėjo
Noriu kad gera tau būtų
Atmeni? Klausei ar noriu būti
su tavim
Vieną naktį
Norėjau. Skaudėjo
Nes naktį. Tik vieną
Atmeni? Klausiau aš. Kada?
Sakei rytoj
Žinojau. Skaudėjo
Atmeni? Sakiau gal neišauš?
Išaušo. Skaudėjo
Ar atmeni? Aš pasakiau
..diena po rytojaus
Taip. Pasakei. Skaudėjo.
Tik tu nežinai. Nes noriu
kad tau neskaudėtų.
Gyvenu. Diena po rytojaus
Tik tu nežinai
Atmeni? Aš noriu kad gera tau būtų
Po rytojaus ir visada…

Leave a Reply