Sveikiname visus Jonus ir Janinas!

Sveikiname visus Jonus ir Janinas!

Joninių vainikas Agnusyte2012Žirgelis gimė…

Žaliakartis!

Seni žirgai

Subruzdo bartis:

Kodėl ne Bėris tu,

Ne Sartis,

O vienas žemėj –

Žaliakartis?!

 

Tylėjo jis,

Papurtęs kartį.

 

Žirgai

Ilgai

Jį peikė, spardė,

Sukandžiojo

Dailius pečius,

Iškarpė jo

Žalius karčius…

 

Pagailo laumei

Žaliakarčio –

Jį pavertė

Keru paparčio.

Jam davė

Užkerėtą žiedą:

Jei žiedas

Kam delnan įrieda,

Tasai nakčia,

Kai ges delčia,

Išbris miglas

Ir… laimę ras!

 

(Anzelmas Matutis „Papartis“)

Leave a Reply