Sveikiname su Šventomis Velykomis!

Sveikiname su Šventomis Velykomis!

Spalvingų Velykų Agnusyte2013Laukų balandžiai ūbauja pusnyse.

Pavasaris, o Viešpatie, pas mus!

Atvožęs juodus arimus, žalių raštelių prirašysi:

Ir kils giesmė lyg vyturėliai,

Upelis ūžaus ir skardens, kad iš numirusio akmens

Kalnelių šypsenoj mums prisikėlei.

 

 

Naktis nusilenkė. Ateina Rytas.

Ir Tu atgniaužtą delną pradarai:

Aloe varva pumpurai,

Grumsteliai nusigandę ritas,

Ir obels drobule tava vyniojas.

Tik kas, o Viešpatie, slidžiais

Takelių mūsų paledžiais

Skubės Tau apkabint rasotas kojas?

 

/ Antanas JASMANTAS „Prisikėlimas“/

 

Tikro džiaugsmo, tikros ramybės ir tikros vilties Jums visiems šioje nuostabioje Velykų šventėje!

Leave a Reply