Ką galvoji apie save?

Ką galvoji apie save?

dvi pusėsKartą seras Frencis Galtonas (Francis Galton), viena ryškiausių figūrų pasaulio psichologijos istorijoje, ryžosi savotiškam eksperimentui. Prieš išeidamas kasdieniniam pasivaikščiojimui Londono gatvėmis, jis sau įteigė: „Aš – bjaurus žmogus, kurio visi Anglijoje nemėgsta!”. Po to, kai keletą minučių susikoncentravo ties šiuo teiginiu, kas prilygo savihipnozei, jis, kaip įprasta, išėjo pasivaikščioti. Galima sakyti jog taip tik atrodė, kad viskas klostosi įprastai. Iš tikrųjų įvyko štai kas. Kiekviename žingsnyje Frencis jautė į jį nukreiptus pilnus paniekos ir pasibjaurėjimo praeivių žvilgsnius. Daugelis nuo jo nusisukdavo, o kelis kartus jo adresu nuskambėjo grubus įžeidimas. Uoste vienas krovėjų, kai Galtonas ėjo pro jį, taip stumtelėjo mokslininką alkūne, kad tas pargriuvo tiesiai į purvą. Atrodė, kad neapykanta persidavė net gyvūnams. Kai ėjo pro pakinkytą eržilą, tas taip spyrė mokslininkui, kad jis vėl parkrito. Galtonas bandė sukelti mačiusiųjų gailestį, bet, jo paties nuostabai, išgirdo kaip žmonės ėmė ginti gyvulį.

Galtonas nuskubėjo namo, nelaukdamas, kol jo minčių eksperimentas sukels rimtesnes pasekmes.

Ši tikra istorija aprašyta daugelyje psichologijos vadovėlių. Iš jos galima padaryti 2 svarbias išvadas:

1. Žmogus yra tai, ką apie save galvoja.

2. Nebūtina aplinkiniams pranešti apie savo savivertę ir dvasios būseną. Jie tai ir taip pajus.

(R.Emersonas)

——

„Mes esam tai, ką galvojame. Mes – tai viskas, kas gimsta mūsų mintyse. Savo mintimis mes kuriame pasaulį.” (Buda)

„Žymiai svarbiau tai, ką tu galvoji apie save, negu tai, ką apie tave galvoja kiti.” (Seneka)

(internetas, vertimas iš rusų k.)

Leave a Reply