Viskas yra dovana

Viskas yra dovana

Motina TeresėEileen Egan, 30 metų dirbusi kartu su Motina Terese, taip aprašo savo patirtį:

Kartą, kai kalbėjomės apie visą aibę iškilusių problemų, Motina Teresė man tarė: „Viskas yra problema. Kodėl to nepavadinti DOVANA?“

Nuo tada pakeitėme savo žodyną. Netrukus teko skristi iš Vankuverio į Niujorką. Dideliam savo nepasitenkinimui sužinojau, kad skrydis atidėtas ir turėsime ilgai laukti. Nuėjau pranešti Motinai apie šią problemą. Eidama prisiminiau jos pastabą ir tariau: „Motina, noriu jums pasakyti apie vieną DOVANĄ. Turėsime čia laukti keturias valandas ir į vienuolyną nenuvyksime iki vėlaus vakaro.“ Motina Teresė oro uoste tuoj pat ėmė skaityti savo mėgstamą meditacijų knygą.

Nuo tada naujienas apie iškilusias kliūtis arba sunkumus pranešdavome sakydamos: „Turime mažą DOVANĖLĘ.“ Arba: „Šį kartą DOVANA ypatinga.“

Ir situacijos, kurios anksčiau būdavo išsakomos nemaloniu žodžiu problema, priversdavo šypsotis, nors kartais ir skausmingai.

istorija iš knygos „Eik į savo kambarėlį“

Leave a Reply