Advento pradžia

Advento pradžia

Adventas yra metas įžiebti šviesą savo sieloje ir padėti kitam tą šviesą savyje įžiebti. Jėzus sako: „Aš – pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse“ (Jn8.12).

Uždekit žiburius!

Uždekit, žmonės, žiburius širdžių!

Uždekit! –

Meilės ir Gerumo…..

Užuojautos…..

Jautrumo,

Broliškumo liepsną!

Paduokite rankas vieni kitiems,

Kad vėl sušiltų širdys!

Kad brolis brolį žemėje pažintų!…..

 

Uždekit žiburius,

Kad tamsią nuodėmingą naktį

Pro jus ir vėl – kaip tąsyk –

Nepraeitų

Betliejaus Kūdikis,

Neradęs šilumos,

Kampelio prisiglausti…..

Kad nenueitų vėl

pas asilą ir jautį……

Uždekit, žmonės, žiburius širdžių!

Uždekit!

Meilės ugnimi! – (Lacrima)

Leave a Reply