Kazio Binkio kūrybą prisimenant…

Kazio Binkio kūrybą prisimenant…

Kazys Binkis Kiškių sukilimas1893 m. lapkričio 16 d. gimė poetas, rašytojas, dramaturgas Kazys Binkis. Ar prisimenate nors vieną jo eilėraštį? Gal su kuriuo nors šio poeto eilėraščiu Jūs užaugote ir savo vaikus ar anūkus auginote?
Dalinuosi poema kiškio draugams 🙂

Kiškių sukilimas
Poema kiškių draugams

PILKIS ILGAAUSIS

Pilkis Ilgaausis
Klausės, klausės, klausės…
Kažkas — pokši
Jis — kad šoks
Ir į mišką — lapatai.
Paskui šunys: ai ai ai!
Per laukus, pakrūme
Nušvilpė, nudūmė:
Keberiokšt per pylimą.
Kabaldai per griovį
ir į miško gilumą
Movė ir numovė.
Pilkio Ilgaausio
Ten nebesugausi…
Šunys baisiai skalija,
Nes pavyt negali jie.

KIŠKIŲ ŠEIMYNĖLĖ

Kai ateina mėnesiena,
Kai aplinkui tyluma,
Kai šviesu miške kaip dieną,
Džiaugias kiškis su šeima.
Miško pratėgės pievelėj,
Tarp eglaičių ir kelmų,
žaidžia šiųmečiai kiškeliai,
Džiaugias, kad aplink ramu.
Tai už kupsto kur prigulę
Slapstos, dangstos nuo kitų,
Tai vėl — striuokt — ir virsta kūlio,
Tai vėl leidžias bėgt ratu…
O čia pat ir seniai tupi.
Niekas naktį jiems nerūpi:
Nėr čia šaulio nei skalikų,
Tik mėnulis vienas liko…

KIŠKIŲ GEGUŽINĖ

Oi, kokia linksmybė kilo!
Suaidėjo visas šilas…
Senajam pušyne —
Kiškių gegužinė.
Vienas groja, kitas šoka:
Šoka stirna su kiškioku,
šoka šernas su meška,
Ir ežiukas vargdieniukas
Irgi bando šokt kažką.
Zylė cypia, šarka gieda,
Šoka strazdas su pelėda,
O Strazdienė nusisukus
Leipsta iš pavydo…
Tik žvirbliukas vargdieniukas
Siurbia vienas midų.
Šoka paukščiai, šoka žvėrys,
Šoka ir kiškeliai,
Tik žvirbliukas pasigėręs
šokti nebegali.

ŽVĖRELIŲ DAINELĖ

Ir žvėreliai, ir paukšteliai,
Susibūrę į ratelį,
Traukia kiek kas gali,
šitokią dainelę:
Tu, kiškeli puikorėli,
Kur padėjai kepurėlę?
Oi, liūlia, stok, broleli,
Oi, liūlia, į ratelį.
Tu, lapute puikorėle,
Kas tau kailinius suvėlė?
Oi, liūlia, stok, sesele,
Oi, liūlia, į ratelį.
Tu, šarkele vargdienėle,
Kam kraipai taip uodegėlę?
Oi, liūlia, stok, sesele,
Oi, liūlia, į ratelį.
Tu, žvirbleli mylimiausias,
Ko tu stovi apsiblausęs?
Oi, liūlia, stok, broleli,
Oi, liūlia, į ratelį.

Kazys Binkis

Iliustracija Domicėlės Tarabildienės

Leave a Reply