Dėl duonos

Dėl duonos

  • Mantuk, valgyk savo duoną!
  • Bet aš nenoriu duonos!
  • Turi valgyt duoną, kad užaugtum didelis ir stiprus!
  • O kodėl aš turiu būti didelis ir stiprus?
  • Kad galėtum gerai dirbti!
  • O kodėl turėčiau dirbti?
  • Kad užsidirbtum sau duonai.
  • Bet aš nenoriu duonos.

Leave a Reply