Varlė žinuonė

Varlė žinuonė

Varlei nusibodo gyventi ant tvenkinio kranto ir ištisas dienas kurkti. Ji nusprendė persikelti į miestą ir padaryti karjerą. Varlė pasistatė staliuką, ant jo pristatė daugybę įvairios formos spalvotų buteliukų. Kai viską paruošė, užlipo ant dėžės ir pradėjo šaukti:
 • Eikite pas mane!-šaukė varlė.-Ateikite su savo ligomis ir negalavimais, aš pažadu jus išgydyti.
  Minia žvėrių susirinko aplink jos stalą. Smalsiausia buvo lapė.
  – Ar iš tikrųjų gali išgydyti visas ligas?-paklausė ji nepatikliai.
  – Žinoma,-melavo varlė,-studijavau su pasaulio medicinos pažibomis. Mano vaistai gydo visas ligas.
  Išgirdę tuos žodžius, žvėrys pradėjo grūstis prie stalo norėdami nusipirkti brangių vaistų.
  Tačiau apsukri lapė netikėjo varlės žodžiais. Akimirką ji atidžiai žiūrėjo, paskui ramiai paklausė:
  – Jeigu esi gera gydytoja, tai kodėl nevaikštai, o tik šokinėji? Kodėl tavo oda susiraukšlėjusi ir visai nušašusi?
  Varlė negalėjo atsakyti į lapės klausimus. Žvėrių minia pradėjo šaukti ir visaip pravardžiuoti žiniuonę. Visi žvėrys reikalavo grąžinti pinigus. Jie išvarė varlę iš miesto ir ji šokinėdama grįžo prie savo tvenkinio.
  Moralas: melas visada išaiškėja.

0 Comments

Leave a Reply