GYVENIMAS YRA PILNAS PRASMĖS

GYVENIMAS YRA PILNAS PRASMĖS

Petit pont Paryžius„Aš esu tavo draugas ir mano meilė tau yra gili. Negaliu tau duoti nieko, ko tu neturėtum, bet yra kai kas daugiau, daug daugiau, ko negaliu duoti, bet tu gali pasiimti. Joks dangus negali ateiti pas mus, nebent mūsų širdys ras ramybę dabar. Imk dangų! Ateityje nėra ramybės, kuri nebūtų paslėpta dabarties akimirkose. Imk ramybę! Pasaulio rūškana yra šešėlis. Už jo mes galime pasiekti džiaugsmą. Tamsoje yra spinduliavimas ir šlovė, per ją mes galime matyti – o kad pamatytume, mums tereikia apsidairyti. Prašau tavęs apsidairyti! Gyvenimas yra kilni dovana, bet mes teisiame tą dovaną pagal išorę, nurašydami kaip bjaurią ar sunkią. Nuimk uždangą ir už to rasi gyvenimą prabangoje, išmintingai išaustoje iš meilės, su galia. Priimk tai, suvok tai, paliesk angelo ranką, kuri tau tai suteikia. Viskas, ką mes vadiname išbandymais, liūdesiu ar pareiga, patikėk manimi, ten ir yra angelo ranka, ten ir yra dovana, nematomas stebuklas. Mūsų džiaugsmai taip pat neteikia jokio malonumo. Tai paslepia dieviškąsias dovanas. Gyvenimas yra pilnas prasmės ir tikslo, toks pilnas grožio, paslėpto giliai, kurį tu rasi žemėje atsivėrusiame rojuje. Išdrįsk tai pripažinti, ir viskas. Būk drąsi ir žinok, kad visi mes esame piligrimai, einantys per nežinomą šalį namo.

Taigi, šiuo metu aš sveikinu tave. Ne taip, kaip tai daro pasaulis, bet su gilia pagarba ir malda, kuri amžiams skirta tau. Diena aušta ir šešėliai pasitraukia.“

Šis laiškas 1513 metais buvo parašytas Fra Giovanni Giocondo ir skirtas jo draugei, grafienei Allagiai Aldobrandeschi. Gimęs Venecijoje, Giocondo tapo kunigu, mokslininku, architektu ir dėstytoju. Jis buvo tikras „renesanso žmogus“. 1496 m. karalius Giocondo pakvietė į Prancūziją, ten jis tapo karališkuoju architektu.

Jei kada buvai Paryžiuje ir ėjai per gražiuosius Pont Notre-Dame bei Petit Pont tiltus, tai ėjai per Giocondo kūrinius. (iš mintys.lt)

Leave a Reply