TAI, KAS VIDUJE

TAI, KAS VIDUJE

Mažas negriukas pamatė balionų pardavėją gatvės kampe. Jo akutės sužibo nuo visų šių skirtingų spalvų balionų – raudonų, mėlynų, juodų, geltonų…

  Senis, parduodantis balionus stebėjo besvyruojantį berniuką, kuris pagaliau sukaupė savo drąsą ir prisiartino.

– Pasakyk man misteri, – pasakė berniukas, – Ar juodi balionai kyla taip pat aukštai kaip ir kiti?

Senis pajuto ašarą savo akyje. Jis pakėlė berniuką, pasodino jį ant savo

kelių ir pasakė:

– Žiūrėk.

Jis paleido visus balionus. Jie nuskrido puokšte aukštyn, aukštyn į mėlyną dangų, taip aukštai, kol išnyko.

– Ar tu matei tai? – paklausė balionų pardavėjas.

– Taip, – atsakė berniukas.

– Ar juodi balionai pakilo taip pat aukštai kaip kiti?

– Taip misteri, taip pat aukštai.

– Matai, berniuk, balionai yra kaip žmonės. Svarbiausias dalykas yra ne jų spalva, ar tai kaip jie atrodo. Ne, svarbiausias dalykas yra TAI, KAS VIDUJE. Ir tai, kas tavo viduje, nulemia tavo gyvenimą.

      (Nežinomas autorius)

 

0 Comments

Leave a Reply