KALĖDŲ ANGELAI

KALĖDŲ ANGELAI

Graikiškai žodis „angelas“ reiškia – pasiuntinys. Daugelyje kalėdinių legendų yra minimi ir angelai. Populiariausiose istorijose angelai yra Dievo pasiuntiniai, kurie vaidino svarbų vaidmenį ir Jėzaus Kristaus gimimo istorijoje. Jie įkūnija dangaus būtybes su pora sparnų ir aureole. Sparnai simbolizuoja nemirtingumą, dorybę, taiką, meilę, švarumą ir nekaltumą, o reiškia dangišką kilmę. Daugelis pasakojimų ir istorijų yra apie angelų gerus darbus, padarytus žmonijos labui.

 

Istorija

Istoriją apie Kalėdų angelus randame ir Naujajame Testamente, kuriame jie suskirstyti į devynias kategorijas. Serafimas ir Cherubinas – aukščiausioji kategorija. Šv. Mykolas – arkangelas, yra laikomas visų angelų galva. Pasak legendos, kiekvienas žmogus turi savo angelą sargą, kuris jį saugo nuo piktųjų dvasių. Krikščionybėje šios dangaus būtybės vaidina svarbų vaidmenį.

Pagal populiarią Kalėdų istoriją, angelas pasakė Juozapui tuoktis su Marija. Angelas Gabrielius buvo Dievo pasiuntinys, kuris atnešė gerų naujienų apie Mergelę Mariją, kuri buvo parinkta, kaip Jėzaus Kristaus motina. Todėl Gabrielius yra laikomas Kalėdų angelu, kuris skleidė žinią apie Jėzaus Kristaus gimimą. Pasakojama, kad angelai prižiūrėjo, kaip Marija ir Juozapas keliavo į Betliejų, kai ji laukėsi šventojo Sūnaus. Kai angelai sužinojo apie Jėzaus Kristaus gimimą jie sugiedojo giesmę naujagimiui. Jie buvo įpareigoti skristi arčiau žemės ir giedoti giesmes, kurios buvo girdimos Danguje ir žemėje.

Reikšmė

Kai Kalėdų šventė jau čia pat, jaučiama, kad ir šv.Angelų yra visur. Ir Žemėje… Manoma, kad Kalėdų Angelai pripildo orą šventinėmis nuotaikomis, pakylėja žmogaus dvasią… Šv. Angelai yra kartu su žmonėmis ir siekia apsaugoti juos visą šventinį laikotarpį. Mažiems vaikams tyliai tyliai prieš miegą pasakojame apie šventųjų Angelų gerumą ir jų Dieviškąjį buvimą. Taip pat šv. Angelai vaizduojami Kristaus gimimo prakartėlėje.
(iš tindirindi.lt)

 

Leave a Reply