ŽMOGAUS MINTYS

ŽMOGAUS MINTYS

Vieną dieną jaunas vaikinas, kankinamas blogų minčių, nuėjo pas kunigą ir sako“ „Tėveli, aš esu nuolat kankinamas blogų minčių ir bijau, kad su jomis nesutikčiau. Pasakyk man geriausią priemonę, kaip jas pašalinti.“ – „Klausyk, brangusis!“ – atsakė kunigas, – „Jei tavo galva būtų padaryta iš stiklo, taip, kad kiekvienas galėtų pamatyti tavo mintis, kaip ilgai jas laikytumei savo galvoje?“ – „O, greit mesčiau jas šalin, nes man būtų gėda, jei kas sužinotų apie tokias mintis!“ – „Dievas mato kiekvieną tavo mintį taip aiškiai, lyg, rodos, jos būtų pridengtos plonu permatomu stiklu!“ – pasakė kunigas. – „Dėl to, kai tik blogos mintys ateina į galvą, sakyk sau: Dievas mane mato! – ir jos tuoj pabėgs šalin!“

(„Žvaigždutė“, 1934 m.)

—————-

„Pasek saulėgrąžų pavyzdžiu. Jos nuolat žiūri į saulę. Taip ir tavo darbai tebūnie nuolat kreipiami mano širdies garbei.“ („Meilės sutartis“, Alcaniz, 1934m.)

 

Leave a Reply