Širdelė MAMAI

Širdelė MAMAI

širdelė mamai– Mama, pažvelk! – šūktelėjo septynerių metukų Marta.

– Taip, taip… – mašinaliai sumurmėjo mama, nes galvoje to metu sukosi mintys apie buitinius rūpesčius.

Po to – vakarienė, televizorius, vonia, keli telefono skambučiai ir atėjo laikas miegoti.

– Na, Marta, metas gulti!

Tai tarusi mama paskubomis nusivedė mergaitę į miegamąjį. Mirtinai išvargusi, pabučiavo mažylę, sukalbėjo su ja maldelę ir šiltai ją apklojo.

– Mama, aš tau noriu kai ką paduoti!

– Paduosi rytoj, – atsakė mama.

– Rytoj tu ir vėl neturėsi laiko! – nesutiko mergaitė, suraukusi kaktą.

– Turėsiu, nesirūpink, – tarė gindamasi mama. – Labanaktis! – pridūrė ir ryžtingai uždarė miegamojo duris.

Tačiau jai iš galvos neišėjo nusivylęs dukters žvilgsnis.

Tyliai įžengė į mergaitės miegamąjį. Mažylė miegojo, rankose suspaudusi kažkokius popierėlius.

Mama atsargiai praskleidė Martos delnus. Mergaitė buvo suplėšiusi į gabalėlius didžiulę raudoną popierinę širdį, ant kurios buvo užrašiusi savo sukurtą eilėraštį, pavadintą ,,Aš myliu savo mamą“. moteris kruopščiai surinko popieriaus skiauteles ir ėmė jas dėlioti į vientisą lapą.

Baigusi darbą, perskaitė Martos eilėraštį:

,,Aš myliu savo mamą. Nors tu daug dirbi ir darai tūkstančius dalykų, visada atrandi truputi laiko pažaisti. Aš tave myliu, mama nes esu pati svarbiausia kiekvienos tavo dienos dalis.“

Šie žodžiai labai sujaudino mamos širdį. Po dešimties minučių ji grįžo į dukters miegamąjį nešina padėklu, ant kurio garavo du puodeliai karšto šokolado ir puikavosi du gabalėliai torto. Švelniai paglostė putlų Martos veidelį.

– Kas nutiko? – paklausė duktė, prižadinta netikėto naktinio vizito.

– Kai ką tau atnešiau, nes tu esi pati svarbiausia kiekvienos mano dienos dalis!

Mergaitė nusišypsojo, gurkštelėjo šokolado ir laiminga užmigo.

————

Kas yra svarbiausia tavo dienos dalis?

(Bruno Ferrero)

Leave a Reply