Tikro pasninko būdas

Tikro pasninko būdas

kalnai
Tikras pasninkas taip pat gali būti šventės metas. Pasninkas gali būti metas, kai tu gali:

Susilaikyti nuo kitų teisimo; Švęsti Kristaus buvimą juose.
Susilaikyti nuo skirtumų akcentavimo; Švęsti viso gyvenimo vienybę.
Susilaikyti nuo tariamos tamsos; Švęsti tiesos tikrovę.
Susilaikyti nuo liguistų minčių; Džiaugtis Dievo gydančiąja jėga.
Nekalbėti niekinančių žodžių; Džiaugtis tyrinančiais žodžiais.
Susilaikyti nuo nepasitenkinimo; Švęsti dėkingumą.
Susilaikyti nuo pykčio; Švęsti kantrumą.
Susilaikyti nuo pesimizmo; Švęsti optimizmą.
Susilaikyti nuo nerimo; Gėrėtis Dievo apvaizda.
Susilaikyti nuo priekaištų; Švęsti pripažinimą.
Susilaikyti nuo negatyvumo; Džiaugtis pritarimu.
Susilaikyti nuo nuolatinės įtampos; Švęsti nuolatinę maldą.
Susilaikyti nuo priešiškumo; Švęsti nesipriešinimą.
Susilaikyti nuo kartėlio; Švęsti atleidimą.
Susilaikyti nuo rūpinimosi savimi; Švęsti gailestį kitiems.
Susilaikyti nuo asmeninio teisumo; Švęsti visuotinę tiesą.
Susilaikyti nuo baimės; Švęsti viltį.
Susilaikyti nuo mieguistumo; Švęsti entuziazmą.
Susilaikyti nuo įtarumo; Laikytis tiesos.
Susilaikyti nuo minčių, kurios silpnina; Džiaugtis pažadais, kurie įkvepia.
Susilaikyti nuo liūdesio šešėlių; Švęsti giedrią saulę.
Susilaikyti nuo tuščių plepalų; Švęsti tikslingą tylą.
Susilaikyti nuo slegiančių problemų; Švęsti stiprinančią maldą.

Leave a Reply