Istorija apie penicilino išradėją…

Istorija apie penicilino išradėją…

viskas_eina_ratu_Agnusyte_fotoJo pavardė Flemingas. Jis buvo varganas škotas fermeris. Vieną dieną, kai jis keliavo po darbo namo, išgirdo pagalbos šauksmą. Pelkėje skendo berniukas. Fermeris metė savo įrankius ir bėgo gelbėti vaiko. Šis jau iki liemens buvo įsmukęs purve ir iš visų jėgų bandė išsikapanoti iš klampynės. Jo jėgos seko, o rezultatų nebuvo. Fermeris padėjo berniukui. Jei ne jis, vaikinas būtų amžiams prasmegęs klampynėje. Kitą dieną, pro šalį važiavo puošni didiko karieta ir… sustojo fermerio kieme! Iš karietos išlipo didikas ir kreipėsi į fermerį. Tai buvo to išgelbėto berniuko tėvas. Jis norėjo užmokėti fermeriui už
sūnaus išgelbėjimą, bet pastarasis atsisakė užmokesčio. Tuo pat metu tarpduryje pasirodė fermerio sūnus.
,,-Ar tai tavo sūnus?“- paklausė didikas.
,,- Taip, mano.“- atsakė fermeris.
,,- Sudarykime sandėrį.- sako didikas. Aš paimu tavo sūnų savo globon ir kartu su savuoju leidžiu į mokslus. Jis gaus išsilavinimą ir niekada nepadarys gėdos savo tėvui.“
Fermerio Flemingo sūnus baigė geriausią tais laikas Londono šventos Marijos medicinos mokyklą ir tapo žinomas kaip seras Aleksandras Flemingas, atradęs peniciliną.
Po metų, jo mokslų draugas, tas pats iš pelkės išgelbėtas vaikinas, susirgo plaučių uždegimu, pneumonija. Ir kas jam šį kartą išgelbėjo gyvybę? Penicilinas…. Koks buvo didiko vardas? Winstonas Čerčilis.
Liaudies išmintis sako: viskas eina ratu. Viskas grįžta mums atgalios. Viskas grįžta…

Istorijos autorius nežinomas.

Leave a Reply