su_Rugsėjo_1_Agnusyte2009fotoAch, auksini rudenėli,


Tu toks margas ir pašėlęs.


Vos pažvelgus į medžius,


Liejas spalvos per kraštus.


Lapai krinta tyliai tyliai,


Suka vėjas juos linksmai.


Ach, auksini rudenėli,


Ką, velniūkšti, tu darai?


Man širdelė smarkiai daužos,


Kai pažiūriu į laukus,


Kur pažvelgsi visur gelsva,


Rausva, žalsva – nuostabu!


(Autorius nežinomas)

0 Comments

Parašykite komentarą