Dirigentas ir orkestras: inteligentiškos nevilties perlai

Dirigentas ir orkestras: inteligentiškos nevilties perlai

Klaidinga manyti, kad orkestruose groja idealūs žmonės, Paklauskite apie tai dirigentų ir sužinosite karčią tiesą, Tiesa, dauguma dirigentų labai inteligentiški žmonės, ir jie savo pyktį reiškia subtiliai. Jūsų dėmesiui keliasdešimt dirigentų frazių, kuriomis jie „apdovanojo“ orkestro narius.

1. Liko tik trys repeticijos iki didžiosios gėdos.

2. Turite sugroti taip, tarsi kiek išgėrėte ir niekur nebeskubate.

3. Viena akimi žiūrėkite į natas ir abiem į mane.

4. Jūs taip familiariai grojate šį kūrinį, tarsi būtumėte asmeniškai su Prokofjevu gėrę.

5. Aš tuoj pasakysiu, kokios ten natos, ir jūs labai nustebsite.

6. Gerbiamieji, čia melodija, o ne priešo artilerijos artėjimas.

7. Jei kas prastai sugrojote, svarbu spėti priekaištingai pažiūrėti į kaimyną.

8. Neužsprinkite savuoju talentu.

9. Šį kūrinį turėjote įsisavinti su dėstytojo pienu konservatorijoje.

10. Nustokite žiūrėti į arfininkės dekoltė, ten nėra natų, jos jūsų partitūroje.

11. Kaip galima vienam kito taip nekęsti, jog taip grotumėte.

12. Šostakovičius nebuvo boksininkas, tačiau, girdėdamas šią muziką, jis prisikels ir jus sumuš.

13. Nebijote groti antro veiksmo? Tiesa, į filharmoniją vaikšto inteligentai. Būtų darbininkai, nepatingėtų jums snukius išmalti už tokį grojimą.

14. Nereikia taip lamdyti arfos, nepainiokite instrumento su savo vyru.

15. Žinau, kad visi šiuo metu manęs nekenčiate, tačiau pagalvokite, ką aš jums jaučiu.

16. Man su jumis ne vieta vienoje muzikoje.

17. Antrajam trombonui linkiu, kad per jūsų laidotuves taip grotų.

18. Būtų mano valia, šią lazdelę panaudočiau taip, kad jūs vėl įgautume ryšį su oru.

19. Pažadu, jog galėsite groti požeminiuose perėjimuose. Su policija ir banditais susitarsiu, kad jie jūsų neliestų. Tiesa, apginti nuo praeivių nepažadu.

20. Et, jums vietoj saksofono reikia benzininį pjūklą paimti į rankas. Pinigų kur kas daugiau, o garsas toks pat.

21. Jūsų tokios stiprios ir gražios rankos. Padėkite instrumentą į šalį ir pasismaukite patys, nesityčiokite iš muzikos.

22. Kai grįšite namo, perduokite užuojautą savo žmonai. Kaip galima gyventi su tokiu neritmišku žmogumi?

23. Meskime į šalį visas ceremonijas, ir nuo dabar aš mokysiu jus mylėti. Netikiu, kad pamilsite mane, bet gal bent muziką.

 

Parengė Andrius Navickas pagal Cluber.com.ua

 

Bernardinai.lt

Leave a Reply