snaigėŠiandien, gruodžio 25 dieną,
praėjus nežinomiems amžiams nuo to, kai Dievas sutvėrė
dangų ir žemę, ir žmogų sukūrė į save panašų,
Kažkiek Tūkstančių metų po tvano,
kada Dievas vaivorykštę parodė kaip Sandoros ženklą,
21-ą amžių po Abraomo ir Saros laikų,
trylika šimtmečių po to, kai Mozė išvedė Izraelio tautą iš Egipto,
tūkstantį šimtą metų nuo Rūtos ir teisėjų laikų,
tūkstantmetį po Dovydo patepimo karaliumi,
65-tą savaitę pagal Danieliaus pranašystę,
194-oje Olimpiadoje ir Romos miesto įkūrimo 752-aisiais metais,
Oktavijaus Augusto valdymo 42-aisiais metais,
kai visame romėnų pasaulyje viešpatavo taika,
Jėzus Kristus, Amžinasis Dievas, amžinojo Tėvo Sūnus,
norėdamas visą pasaulį pašventinti savo gailestingu atėjimu,
Šventosios Dvasios pradėtas,
devyniems mėnesiams praėjus nuo jo pradėjimo,
Judėjos Betliejuje gimė iš Mergelės Marijos.
Ši yra mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimo kūnu diena.* * * * *

KALĖDŲ PASKELBIMAS (šiuolaikinis, iš America 2008 12 15)

13,7 mlrd. metų nuo pasaulio sukūrimo, kad Dievas sutvėrė visatą,
10 mlrd. metų nuo pirmųjų galaktikų sudarymo,
5 mlrd. metų nuo mūsų Paukščių tako galaktikos, Saulės ir Saulės sistemos sudarymo,
4,6 mlrd. metų nuo Žemės planetos susidarymo,
3,5 mlrd. metų nuo gyvybės atsiradimo Žemėje,
2,5 mlrd. metų nuo Žemės žemynų įsitvirtinimo,
2,3 mlrd. metų nuo pirmojo ledynmečio,
550 mln. metų nuo jūros gyvūnų ir žuvų atsiradimo vandenyne,
400 mln. metų nuo pirmųjų augalų žemėje,
230 mln. metų nuo dinozaurų amžiaus,
35 mln. metų nuo pirmųjų beždžionių atsiradimo,
2,6 mln. metų nuo Homo habilis laikų,
1 mln. metų nuo Homo erectus laikų ir pirmųjų įrankių vartojimo,
160 000 metų nuo pirmosios moters, iš kurios kilo visų žmonių DNA,
80 000 metų nuo Homo sapiens atsiradimo ir kalbų išsivystymo,
12 000 metų nuo paskutiniojo ledynmečio,
10 000 metų nuo pirmųjų miestų įsteigimo,
3 500 metų nuo fonetinės rašybos išradimo,
3 000 metų nuo civilizacijos klestėjimo Egipte,
1925 metai nuo Abraomo ir patriarchų laikų,
1280 metų nuo Mozės ir izraelitų išlaisvinimo iš Egipto,
1011 metų nuo Dovydo patepimo karaliumi,
750 metų nuo pranašų Amoso, Ozėjo ir Izaijo laikų,
194-tame Olimpiade,
Romos miesto įsteigimo 752-aisiais metais,
700 metų nuo poeto Homero laikų,
450 metų nuo Sokrato, Platono ir Aristotelio amžiaus,
imperatoriaus Oktavijaus Augusto viešpatavimo 42-aisiais metais,
kai romėnų pasaulyje vyravo taika
Jėzus Kristus, Amžinasis Dievas, amžinojo Tėvo Sūnus,
norėdamas visą pasaulį pašventinti savo gailestingu atėjimu,
Šventosios Dvasios pradėtas,
devyniems mėnesiams praėjus nuo jo pradėjimo,
Judėjos Betliejuje gimė iš Mergelės Marijos.
Ši yra mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimo kūnu diena.

Šaltinis:
https://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles%2F89340

Leave a Reply