Abu mes stiprūs

Abu mes stiprūs

drambliukasKartą uodukas Zvimbliukas nusprendė pasisupti ant ištempto per upę kabančio beždžionių tilto. Taigi jis nuskrido prie paties tilto vidurio, visomis savo kojytėmis įsikabino į virvinius tilto turėklus ir pabandė šį tiltą išsiūbuoti.

– Ir viens, ir du, ir viens, ir du, – kiek tik turėdamas jėgų jis bandė pastumti tiltą tai į vieną, tai į kitą pusę. Bet tiltas net nekrustelėjo.

Tada uodukas Zvimbliukas pabandė įsikabinęs į turėklą skristi, kad gal taip patemptų tiltą į šoną.

– Ir viens, ir du, ir viens, ir du, – mosikavo kiek tik galėdamas sparneliais, lyg koks malūnsparnis, bet tiltas net nekrustelėjo…

– Na, man reikia tik pasistengti, man reikia tik patikėti, kad aš galiu ir tiltas būtinai pajudės, – tikino jis save ir vėl bandė išjudinti tiltą.

Bet šis lyg užsispyręs asilas nejudėjo nė iš vietos.

– Na, man reikia pamedituoti ir, pasisėmus iš kosmoso energijos, atidaryti savyje užslėptas jėgas ir man tai būtinai pavyks, – tikino jis save.

Bet meditavimo treniruotės nedavė jokių rezultatų, o ir kosminių užslėptų jame jėgų taip pat neužteko, kad išjudintų tiltą. Nusivylęs savimi ir patirta nesėkme, uodukas nuskrido prie kranto, kur nutūpęs ant medžio šakelės graudžiai apsiverkė. Ir tikriausiais jis būtų taip verkęs visą dieną, jei jo verkšlenimo nebūtų išgirdęs pro šalį ėjęs dramblys.

– Na, tai ko dabar raudi ? – paklausė dramblys uoduko.

Šis papasakojo apie savo norą pasisupti, apie įdėtas pastangas ir patirtą nesėkmę.

– Sėsk man ant ausies, – tarė dramblys, – ir eime ant to kabančio tilto.

Uoduko kviesti antrą sykį nereikėjo, jis užsiropštė drambliui ant ausies ir jie patraukė tilto link.

– Ir vieeeeens …. – nespėjo ištarti dramblys, o tiltas jau lingavo lyg smagios sūpynės į šonus.

– Valio, mes supamės! – šaukė iš džiaugsmo uodukas Zvimbliukas, laikydamasis visomis savo kojytėmis drambliui už ausies. – Kaip smagu…

Pasisupę taip valandėlę, jie grižo ant kranto. Uodukas, išvargęs, bet laimingas, dabar išsitiesė drambliui ant kaktos ir švelniai šį patapšnojęs tarė:

– Na, mes su Tavim ir išsupom tą tiltą … na, mes abu ir stiprūs !!!

(autorius nežinomas, iš netlog.com)

Leave a Reply