Andrius – Buvom du

Andrius – Buvom du

Andrius Buvom du

Ten kažkur per šaltą lietu,
Ten kažkur keliu dulkėtu,
Pats save nu einantį matau,
Buvo kelias liko takas,
Kokios painios mūsų šnekos,
Šiandien prasme jų tesupratau,

Pried….
Buvom du dabar po vieną,
O tarp mūsų mūro siena,
Kuičiamės lyg žemės vabalai.[ 2 K.]

Pilkos šaltos miesto gatvės,
Ilgos vakaro vienatvės,
Pilnos negyvų šaltų veidų,
Aš lyg šiolei kaimo vaikas,
Aš žinau kad grįžti laikas,
Ten kur tu kur buvome kartu.

Pried… 2 k.