Karčema – Alaus daina

Karčema – Alaus daina

Ta ilga diena be proto ,Mums seniai jau atsibodo,
Saulės kaitroje kančia, Štai dienos jau pabaiga,
Kasėm ,kasėm vis diena ,Ežerėli tiktai viena,
Kad jame būt visada ,Alučio šalto su puta .

Priedainis
     Tai gardus ,gardus tas Lietuviškas alus,
     Ankstų ryta ir vėlai vakare,
     Tai gardus ,gardus tas Lietuviškas alus,
     Gera gerti visada.

Viena tik ant mus nepyk ,Ir į pekla nevaryk,
Kol žemelė dar sveika, Mums alučio neganą,

Priedainis 2 K.
Pragrojimas 2 K
Priedainis 4 K