Meškėla – Reikėjo berniukams

Meškėla – Reikėjo berniukams

Prag.
Užd.   
              Mažieji išlakstė žaliąsias lankas,
           Tarytum tiektuvai išskleidę rankas.
           Svajojo su ėja kurį paslapčia,
           Ir aukštą žydrynę sapnavo nakčia.
           Ir aukštą žydrynę sapnavo nakčia.
Priedainis.                   Reikėjo berniukams padangių gilių,
                              Ir aerodromų pilkųjų kelių.
                              Reikėjo berniukams beribio dangaus,
                              Lėktuvo šturvalo ir skrydžio svaigaus.
                              Lėktuvo šturvalo ir skrydžio svaigaus.
Užd.      Seniai nebelaksto berniukai basi,
           Vienoj eskadrilėj tarnauja visi.
           Išaušo pavasario rytas šviesus,
           Tėvynė mus pašaukė žygin visus.
Priedainis.                   Reikėjo berniukams padangių gilių,
                              Ir aerodromų pilkųjų kelių.
                              Reikėjo berniukams beribio dangaus,
                              Lėktuvo šturvalo ir skrydžio svaigaus.
                              Lėktuvo šturvalo ir skrydžio svaigaus.
Užd.      Ir lenkiasi narsai žvaigždėti keliai,
            Jie šaunūs pilotai tikri sakalai.
           Tik laiškus kai siunčia tėvam į namus,
           Dar kartais iš popieriaus lanksto sparnus.
           Dar kartais iš popieriaus lanksto sparnus.
Priedainis.