Liaudis – Papartėlė

Liaudis – Papartėlė

Prag.
Užd.

                                   Lūpos susilieja širdys suartėja,
                               Kaip tave mylėti mano papartėle.
                               Šitaip dienos žydi šitaip lekia.
Užd.

Aklas praregėjo kokios pievos žalios,
Išgirdau aš kurčias giedantį paukštelį.
Šitaip dienos žydi šitaip lekia.
Priedainis.
                                   Lūpos susilieja širdys suartėja,
                               Kaip tave mylėti mano papartėle.          2k.
                               Šitaip dienos žydi šitaip lekia.
Užd.

Laimės pasitikti vieškeliu išeisiu,
Nuoskauda pamiršiu viską tau atleisiu,
Šitaip dienos žydi šitaip lekia.

                               Meilė pirmutinė niekad nenuvysta,
                               Nors ir mūsų širdys retkarčiais suklysta, 2k.
                               Šitaip dienos žydi šitaip lekia.
Priedainis.

Lūpos susilieja širdys suartėja,
Kaip tave mylėti mano papartėle.
Šitaip dienos žydi šitaip lekia.
Prag.
Priedainis.  2k.